ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΗΠΩΝ

Στη Floralink όταν μιλάμε για επαγγελματικό σχεδιασμό κήπων αναφερόμαστε σε μια ολοκληρωμένη μελέτη κατά την οποία εστιάζουμε τόσο στη μεσογειακή χλωρίδα και πανίδα, όσο στο μικρόκλιμα και στο μακρόκλιμα της περιοχής, την πολύ-λειτουργικότητα του χώρου, την ποικιλία φυτών που επιθυμούμε, καθώς επίσης και τα ιδιαίτερα γνωρίσματα των χώρων, τους οποίους καλούμαστε να μεταμορφώσουμε σε οάσεις πρασίνου. Μαζί με τους τοπιοτέχνες μας είμαστε σε θέση να διαμορφώνουμε ποικιλόμορφους κήπους με παραδοσιακά κυπριακά φυτά, μεσογειακά, τροπικά ή ακόμη και βραχόκηπους, ώστε να ικανοποιούμε και τα πιο απαιτητικά γούστα!